• تراورتن قرمز موج‌‌دار روشن-RT04

  • تراورتن قرمز موج‌‌ دار روشن-RT04

  • تراورتن قرمز موج دار تیره-RT03

  • تراورتن قرمز بدون موج روشن-RT02

  • تراورتن قرمز بدون موج تیره -RT01