• تراورتن گردویی موج‌دار روشن-WT04

  • تراورتن گردویی بدون موج تیره-WT01

  • تراورتن گردویی بدون موج روشن-WT02

  • تراورتن گردویی موج‌دار تیره-WT03